Upute za instalaciju iOS aplikacije

Da biste instalirali aplikaciju morate biti na hrvatskoj trgovini. Ako već nista onda se morate prebaciti. Nakon što se prebacite i skinete aplikaciju možete se vratiti na svoju trgovinu na kojoj ste bili prije.

Na slikama ispod možete vidjeti kratka uputstva kako se prebaciti na hrvatsku trgovinu.